Tegevus vee-ettevõtena.


Meie ühisveevärgi teenuste osutamise piirkonnaks on Jõhvi linnas Pargi tänava, Narva mnt ja Puru tee piirkonnad.

Vee-ettevõtte toimimise aluseks on järgmised dokumendid:
Jõhvi Vallavolikogu otsus nr. 26 16. jaanuar 2014 Jõhvi Vallavolikogu otsus nr. 27 16. jaanuar 2014 Keskkonnaameti korraldus nr. V 1-15/11/199 20.mai 2011 Vee erikasutusluba nr. L.VV/319926 Joogivee kvaliteet: analüüs 1 ja analüüs 2 Majandusaasta aruanne : Lisamisel Viimase aasta jooksul tehtud investeeringud: Lisamisel Tuleviku arengusuunad ja investeeringud: Lisamisel

Viimased uudised