Tegevus vee-ettevõtena.


Meie ühisveevärgi teenuste osutamise piirkonnaks on Jõhvi linnas Pargi tänava, Narva mnt ja Puru tee piirkonnad.

Alates 01.02.2016a. ühisveevärgi teenuse hind muutub ja uus hind on 0,97€/m3+käibemaks (Konkurentsiamet-i otsus 30.12.15 nr 9.1-3/15-018).

Vee-ettevõtte toimimise aluseks on järgmised dokumendid:

Konkurentsiamet otsus 30.12.2015 nr. 9.1-3/15-018

Jõhvi Vallavolikogu otsus nr. 26 16. jaanuar 2014

Jõhvi Vallavolikogu otsus nr. 26 16. jaanuar 2014 lisa 1

Jõhvi Vallavolikogu otsus nr. 27 16. jaanuar 2014

Keskkonnaameti korraldus nr. V 1-15/11/199 20.mai 2011

Vee erikasutusluba nr. L.VV/319926

Joogivee analüüsid november 2015

Majandusaasta aruanne : Lisamisel

Viimase aasta jooksul tehtud investeeringud: Lisamisel

Tuleviku arengusuunad ja investeeringud: Lisamisel

 

Viimased uudised